Hartelijk welkom ....

Wij van "Verein Alt Lemgo" zijn verblijdt met Uw belangstelling voor Lemgo en willen U graag op de volgende pagina`s een kijk geven in ons werk.

Zo U belangstelling hebt voor onze activiteiten neem dan s.v.p. contact op met ons, wij staan klaar voor Uw vragen.

Zo U er voor voelt kunt U ook graag lid worden van "Verein Alt Lemgo".Wij zouden dit zeer op prijs stellen.

In het jaar 2010 heeft "Verein Alt Lemgo" het 90 jarig bestaan feestelijk begaan.

In 1920, kort na de eerste wereldoorlog, hadden enkele burgers van Lemgo een doel voor ogen van algemeen nut, behoud en vormgeving aan het historisch stadsbeeld van onze hanzestad.

Samen met de toenmalige 1e voorzitter Dr.Karl Meier werdt op 27 augustus 1920 "Verein Alt Lemgo" in het leven geroepen.

Inmiddels hebben we bij het veelomvattend werk steun aan omstreeks 900 leden.

Nog steeds is het ons doel, bij de burgers het "zichzelf bewust maken" van de belangrijke geschiedenis van onze stad te wekken en te winnen. Wij ondervinden hiervoor grote solidariteit door onze medeburgers.

"Verein Alt Lemgo" is trouwens niet alleen op het gebied monumentenzorg actief. Daarnaast zijn verdere werkterreinen waar honorair talloze medewerkers hun best doen. Meer daarover graag op de volgende pagina.

(meer over ons)